Ühes aprilliga algas klubis KÜSK-i AHE21 projekt

Nike Arena Elva 2019 suvel / Foto: Ragnar Vutt

Ühes aprilliga algas klubis KÜSK-i AHE21 projekt - FC Elva äriplaan finantsvõimekuse tõstmiseks. Eesmärgiks on jätkusuutliku arengu ja professionaalsuse tagamiseks koostada kaasaval meetodil FC Elva äriplaan talendiprogrammi läbi kvaliteetse
teenuse pakkumiseks.
Antud projekti lõpp eesmärgiks on koostada tegevuskava ja programm põhitegevuse sisuliseks arendamiseks ehk sportlaskarjääri, kui ühe elustsenaariumi võimaldamiseks läbi FC Elva. Märtsis 2020 külastas FC Elva esindaja Islandi klubi IA Akranest, mis klubi suuruselt ja linnalt on küllatki sarnane Elvale. Nad on aastast 2013 väga edukalt juurutanud talendiprogrammi, valides välja
parimad noored igast vanusegrupist ja pakkudes neile lisavõimalusi ja personaalset lähenemist. Eesmärgiks on aidata parimatel noortel täita oma unistusi ning aidata neid välismaa akadeemiatesse või profilepinguni. Antud projekt on esimene samm paremate tingimuste pakkumiseks FC Elva noortele. KÜSK-ist saadi selleks otstarbeks 4000€, et koostada vastav äriplaan ja tegevuskava. Projekti juhib Andris Altsaar ja klubi aitab selles projektis arenguekspet Annemai Mägi.

KÜSKi projektiga plaaneritakse saavutada
  • Täita organisatsiooni ühte olulist põhieesmärki – sportlaskarjääri pakkumine
  • Teadlikum, läbimõeldud ja süstematiseeritud ning kontrollitud noormängijate arendamine jalgpallituru nõuetele sobivaks.
  • Tugevdada ja juurutada läbi teadlikuma töö kogu piirkonna noortetööd, kaasates varakult heade sportlike eeldustega noori oma keskkonda
  • Tõsta esindusvõistkonna sportlikku taset