FC Elva astub uusi samme mängijate karjääri planeerimise teekonnal

Üks perspektiivikate gruppi kuuluv mängija on Kert Krillo palliga / Foto: Cristel Jakobson

Koolivaheajal toimub klubidele ja nende perspektiivikamate mängijatele mõeldud koolitus: "Individuaanle-, taktikaline- ja vaimne tegutsemine/käitumine. Kuidas saada heast parimaks" 
Oktoobri koolivaheajal külastab FC Elva, Tartu FC Heliose ja Võru FC Heliose jalgpalliklubisid tunnustatud UEFA Pro litsentsiga jalgpalliekspert Rootsist, kes viib kolme päeva jooksul läbi mitu treeningut, hindab klubide struktuuri ja teeb omapoolseid ettepanekuid paremaks töökorralduseks. Lisaks väga vajaliku presentatsiooni noormängijatele. Põhirõhk on mängijate individuaalsel arendamisel ja vaimsel poolel, kuidas saada professionaalseks sportlaseks.

Tuleb teha järmine samm - individuaalne lähenemine ja motiveerimine


"Vähem, kui aasta tagasi külastasime Marekiga Saksamaal mitmete tippklubide noorteakadeemiaid ja mõistsime, et peame astuma sammu edasi ning hakkama rohkem tähelepanu pöörama mängijate individuaalsele arendamisele. Veebruaris küsitlesime oma klubi 13 talendikamat noormängijat ja saime küllaltki hea ülevaate sellest, mis on hästi ja millega on vaja veel tõsisemalt tegeleda, et mängijatel oleks võimalik oma potentsiaali paremini realiseerida. Tihti on noortel suured unistused tuleviku suhtes, kuid puudub täpne arusaam sellest, kuidas järk-järgult oma eesmärkideni jõuda. Siinkohal saab klubi palju ära teha, jagades mängijatele harjutusvara, andes neile kasulikku tagasisidet ja motiveerides neid realistlikul viisil oma unistuste poole püüdlema. FC Elva, Tartu FC Heliose ja Võru FC Heliose talendikamatel noortel on ülimalt hea võimalus saada osa Rootsist pärit jalgpalliekspert David Roufpanah poolt läbiviidavast koolitusest, mis keskendub just mängijate individuaalsele arendamisele. Ka kolme klubi treeneritel on antud koolituselt kindlasti palju õppida ning peale liigahooaja lõppu saab alustada juba talendikamatele mängijatele suunatud arendusvestlustega." selgitas idee vajalikkust noortetöö koordinaator Laur Nurme

Gruppi kuulub ka Jasper Reilson / Foto: Cristel Jakobson

Mängijate karjääri planeerimine ja toetamine on meie kohustus nr. 1


"Me panime omale selle aasta sportlikuks eesmärgiks selgitada välja perspektiivikamad mängijad ja teha algust veelgi põhjalikuma tööga nendega, kes seda tegelikult kõige rohkem soovivad ja neid sellel teekonnal suunata. Suvel hakkas teema arenema, kui kohtusin täiesti juhuslikult Marten Lombiotsaga, kes omakorda teadis Tauno Trinki. Tauno on võtnud endale missiooniks aidata Eesti mängijaid ja nende karjääre edendada. Meil tekkis kiiresti teineteise mõistmine ja tundisme, et meie eesmärgid ning visioonid ühtivad. Nagu ikka arutasime erinevaid Eesti ja ka FC Elva jalgpalli vajalike arenguid ning jõudsime välja ideeni, millest me täna loeme. Taunol oli tekkinud väga hea kontakt Davidi näol, kes suurima hea meelega oli nõus Eestisse tulema ja oma kogemusi jagama. Esialgu on projekt seotud noormeestega, aga me kindlasti sihime õige pea ka tüdrukute kaasamist." selgitas antud projekti tekkelugu tegevjuht Marek Naaris

Gruppi kuulub ka Andreas Kiivit nr. 21, kes on teinud arengus suure hüppe / Foto: EJL 

Pilootprojektist

Päevale on FC Elvast kutsutud 12 mängijat 2001-2004 sünniaastaga, kellega 23.-24. oktoober koos Davidiga töötame ja Elva piirkonna mängijate tasemest tagasisidet saame. Iga aasta püüame mängijaid juurde kaasata ja olemas olevaid läbi arendusvestluste suunata.

"Me tahame iga päev saada paremaks kui olime seda eile ja sama suhtumisega peaksid töötama kõik mängijad ning treenerid. Muidu pole võimalik meie keskkonnas teha järgmist hüpet ja tuua esile maksimaalsed võimeid - iga sammu juures on kõige olulisemad märksõnad - töökus, distsipliin, pühendumine ja järjepidevus." lisas Naaris