FC Elva ja Valga Puu alustasid koostööd märts 2015. Esimesel koostöö aastal toetab Valga Puu meie esindusvõistkonna tegemisi. Alates 2016 liigume koostööga edasi rohujuure jalgpalli arendamise juurde ehk noorjalgpallurite tasandile. Valga Puu puhul on tegemist ettevõttega, kes väärtustab noori ja panustab nende parema tuleviku kujundamisse.

OÜ Valga Puu on 1999. aastal asutatud metsamajandamisega tegelev ettevõte, mis kuulub bioenergeetika arendamise ja taastuvenergia tootmisega tegelevasse kontserni AS Graanul Invest. Kogu kontsern põhineb Eesti kapitalil ning seatud eesmärgiks on saada Euroopa suurimaks puidugraanulite tootjaks, omades täna tehaseid kogu Baltikumis. Valga Puu rolliks on Valga-, Järva- Võru- ja Lääne-Virumaal asuvate graanulitehaste varustamine ümarpuidu ja puiduhakkega. Nende eesmärkide täitmiseks on meist tänaseks saanud üks Eesti suurimaid metsamajandamise ettevõtteid. Teeme metsas kõik vajaminevad tööd alates metsa istutamisest kuni lõppraieni, lõpetades teede ehituse ning metsakuivendusega. Tänaseks omab Valga Puu pikaajalisi ja vastastikku kasumlikke suhteid väga paljude klientide ja koostööpartneritega, olles ka ise metsaomanik. Meie ettevõtte üks oluline otsus on toetada noorte sporti - peame seda väga oluliseks, sest meie noored on meie tulevik!

VALGA PUU MÄNGIB PEAGA!