Email again:Võistluste info ja reeglid

1.     Võistlejad peavad raja läbima Elva Seikluspargis kehtivate reeglite ja ohutusnõuete kohaselt.

2.     Alati tuleb järgida instruktori või abikohtuniku õpetussõnu!

3.     Võistkond koosneb neljast inimesest. Võistlejad peavad olema vähemalt 140cm pikad ning ei tohi kaaluda üle 110 kg

4.     Ohutusnõuete eiramisel võistkond diskvalifitseeritakse (näiteks sellisel juhul, kui mõlemad karabiinid on rajal lahti).

5.     Kõik mängud tuleb läbida nõuete kohaselt: õhusõidul tuleb kasutada rullikut, mängudel karabiine jne.

6.     Ühel rajal on korraga üks võistleja. Järgmine meeskond pääseb rajale alles siis, kui eelmise võistkonna viimane võistleja on lõpetanud.

7.     Rada läbitakse aja peale. Aega võtab seikluspargi instruktor.

8.     Võistlusel osalemiseks tuleb täita omavastutusleping ning tasuda osavõtumaks.

9.  Korraldajad jätavad endale õiguse teha ajakavas muudatusi.

10. Osavõtumaks võistkonnalt 10 eurot

11. Lisainformatsiooni saamiseks kirjutage madis@elvaseikluspark.ee


Omavastutusleping ja ohutuse koolitus


1. Võistlejad täidavad Verevi Motelli administraatori juures ära omavastutuslepingu ning tasuvad osavõtutasu.

2. Võistlejad saavad omavastutuslepingu alusel panna kirja oma võistkonna seikluspargi varjualuse juures ning instruktor annab võistlejatele turvavarustuse.

3. Võistlejad saavad enne võistluse algust radade alguses ohutusõpetuse.

4. Võistlejad on rajal ühe kaupa. Järgmine meeskond pääseb rajale siis, kui eelmise võistkonna viimane võistleja on lõpetanud.